ordenaco-episcopal-dom-frei-jos-ruy

1224

ONDE ESTOU|Videos|Ordenacão Episcopal Dom Frei José Ruy

Ordenacão Episcopal Dom Frei José Ruy

Data: 31/12/1969 21:00